Wednesday, December 9, 2009


Утасны будк нь дэлхийн хамгийн жижиг номын сан болон хувирав. Английн Somerset тосгоны оршин суугчид энэхүү утасны будкийг ном солилцон унших төв болгосон байна. Энд 100 гаруй боть ном цуглараад байгаа гэнэ.

No comments: