Saturday, May 3, 2008

Дэлхийг шоконд оруулсан нэгэн зураг


Энэ онд Кени-ийн Nairobi-д нэгэн сурвалжлагчийн авсан энэ зураг дэлхийн олон хүний зүрхийг шимшрүүлж шуугиулсан билээ. Кени-д иргэний дайн буюу омог хоорондын дайн болж олон хүний цус урсаж байгаа гэж сонсож байсан боловч ийм аймаар гэж үнэхээр төсөөлөөгүй байсан.

No comments: