Saturday, February 23, 2008

Чадахгүй юм гэж алгаа хөө

Оёно чиг хатгана чиг

Бритнигийн үсийг засжил явлаа
DJ хийнээ гэдэг сайхаан
Нарийн боовыг бол хийнээ.Боовхүү
Лазермен
Массаж ч харин хийнэ шүү
Самар цөмнөө

2 comments:

Anonymous said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

Anonymous said...

See HERE