Monday, September 3, 2007

Вирусийн эсрэг тэмцье гэвэл...

-Вирус бол, хvний зохиосон компьютерийн хэвийн ажиллагааг єєрчлєх чадвартай бага хэмжээний программ юм. Иймд компьютерээ вирусээс хамгаалах нь чухал. Vvнд тань вирусийн эсрэг программ тусална. Та ийм программын талаархи мэдээллийг доорхи вэб сайтаас авч болох юм.

http://cws.intemet.com/virus.html
http://www, tusate.com/nonags/antivirus.html
http://dcVmload.com/ 3150-2239-0.html?tag=dis
http>://www,tucows.com/system/virus 95-detault.html


No comments: