Tuesday, June 10, 2008

Volitan - байгальд хоргүй хөнгөн онгоц

“Нисдэг загас” Volitan нь нар салхины хүчээр ажиллах бөгөөд харин энэ бүх процессыг тусгай компьютер удирдаж байдаг юм байна.
Тус загварын шинэлэг зүйл нь катер “хатуу” дарвуулаар тоноглогдсонд оршиж байгаа юм. Үүний тусламжтай нар салхины хүчийг аван батерейд хуримтлуулдаг байна.
Компьютер аль эх үүсвэрээс энерги авах хамгийн тааламжтайг шууд автоматаар тогтоодог. “Дарвуулууд” нь хөдөлгөөнтэй байхаар хийгдсэн, харин хөдөлгүүрүүд нь тусдаа далавчны хажууд бэхлээстэй байгаа нь жолоодлогоо зөв удирдахын тулд, мөн далайн усны янз бүрийн ааш авирыг хүлээн авах чадвартай байхын тулд зориулагдсан аж. Зохиогчийн эрх нь Yanko Design-ы Designnobis хэмээх турк студид харъяалагдах юм.No comments: