Friday, April 4, 2008

Дижитал үзэг Livescribe


Livescribe ийн Pulse нэртэй дэлхийн анхны дижитал үзэг нь уулзалтын үеэр хийгдсэн яриа ба бичгийг хадгалж таны ажлыг илүү хөнгөвчлөх төхөөрөмж юм. Мөн Англи дээр гараараа бичсэн текстийг Испани хэл рүү орчуулах боломжтой. Энэхүү үзэгний 1GB багтаамжтай нь $149 ба 2GB нь $199 ийн үнэтэй.

1 comment:

Anonymous said...

SECURITY CENTER: See Please Here